ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

Районний методичний кабінет

 

 

Районний методичний кабінет є структурним підрозділом відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації

 

   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

       Метою діяльності методичного кабінету є науково - методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково - методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

        Функції методичного кабінету:

Цільові: 

     - прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних науково - психологчних досягнень та нноваційних технологій;

     - компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана нимим під час здобуття вищої педагогічної освіти;

     - інформаційно - коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно - комунікаційних технологій;

Організаційні:

     - трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

     - діагностична - систематичний моніторнг начально - виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

     - моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педгогічних працівників;

     - соціальна - створення нлежного психологчного клімату, вивчення і розвязання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.