ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 
Українське ділове мовлення. Календар свят


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

   

 

 

 

 

Пріоритетні напрями роботи методичної служби закладів дошкільної освіти Добропільського району

 

 

 організація вивчення і всебічний аналіз стану навчально-виховної роботи в дошкільних закладах, якості знань, практичних умінь та навичок, підготовка рекомендацій щодо подальшого поліпшення навчально-виховного  процесу;
ознайомлення керівників ДНЗ, вихователів з державними стандартами дошкільної освіти України, з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти;
моніторинг якості педагогічного процесу;
 аналіз результативності професійної діяльності  педагогічного персоналу, узагальнення та  розповсюдження позитивного досвіду педагогів;
 організація проведення атестації вихователів та керівників ДНЗ, стимулювання підвищення професійної кваліфікації;
 організація колективних і індивідуальних форм методичної роботи з  керівниками ДНЗ та вихователями, проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів навчання.