ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 
Українське ділове мовлення. Календар свят


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

   

 

 

 

 

Пріоритетні напрями роботи методичної служби закладів дошкільної освіти Добропільського району

 

 

 організація вивчення і всебічний аналіз стану навчально-виховної роботи в дошкільних закладах, якості знань, практичних умінь та навичок, підготовка рекомендацій щодо подальшого поліпшення навчально-виховного  процесу;
ознайомлення керівників ДНЗ, вихователів з державними стандартами дошкільної освіти України, з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти;
моніторинг якості педагогічного процесу;
 аналіз результативності професійної діяльності  педагогічного персоналу, узагальнення та  розповсюдження позитивного досвіду педагогів;
 організація проведення атестації вихователів та керівників ДНЗ, стимулювання підвищення професійної кваліфікації;
 організація колективних і індивідуальних форм методичної роботи з  керівниками ДНЗ та вихователями, проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів навчання.